First-Class-Product

FIRST-CLASS QUALITY

บริษัท วีบีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด คือผู้นำในการจัดจำหน่ายโซลูชั่นสำหรับยานยนตร์ เช่น clamping และ connection soluytions เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย application

นอกจากการจัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการแล้ว เรายังมอบบริการสนับสนุนแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าทุกท่านด้วย และยังคงได้รับการยอมรับมาตรฐานจาก Oetiker Group ตลอดมาอย่างต่อเนื่องด้วย

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมีความโดดเด่นจากคู่แข่งอย่างชัดเจน

การตรวจสอบมาตรฐานของ VBL สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ทั้งด้านการผลิตและความปลอดภัย) ระดับโลกซึ่งเรายึดถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ
ทุกกิจกรรมการจัดหาและดูแลคุณ เราเล็กเห็นในความสำคัญของลูกค้าเสมอมา จึงคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนเห็นความคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเอื้อประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม